Wedstrijdzaken

Wedstrijdzaken

Op deze pagina vindt u informatie over een groot aantal belangrijke onderwerpen. Het regelmatig bezoeken van de website is belangrijk als je op de hoogte wil blijven van laatste ontwikkelingen bij de vereniging. Het regelmatig bezoeken kan een hoop ongemak en teleurstellingen voorkomen. Zeker in de winterperiode is in de gaten houden van de site een must, aangezien daar actuele informatie te vinden is over afgelastingen, het verzetten/uitstellen van wedstrijden e.d. Belangrijk om te weten is dat over "aanstellingen en indelingen" en het "verzetten van wedstrijden" e.d. geen discussie mogelijk is.

Om ook het komende seizoen zaken gestructureerd en zonder al teveel problemen te laten verlopen vraagt het jeugdsecretariaat uw aandacht voor de onderstaande onderwerpen:

Secretariaat

Het secretariaat is bedoeld als ontvangstruimte voor scheidsrechters en coaches/trainers. Wij verzoeken iedereen om het secretariaat te gebruiken waarvoor het bedoeld is en zich niet onnodig in deze ruimte op te houden.

Aanstelling scheidsrechters jeugd

Ook dit seizoen streven wij ernaar om voor alle wedstrijden een verenigingsscheidsrechter aan te stellen.
Dit is te realiseren omdat:
  • onze vereniging over KNVB opgeleide verenigingsscheidsrechters beschikt.
  • Spelers het pupillen scheidsrechter diploma hebben behaald en de E en F wedstrijden voor hun rekening nemen.
  • Er spelers in het kader van hun maatschappelijke stage E en F wedstrijden fluiten. Het kan voor komen dat uw team géén verenigingsscheidsrechter toegewezen heeft gekregen. In dit geval dient het team zelf voor een scheidsrechter zorg te dragen. Dit gebeurt altijd in overleg.

Verzetten / uitstel van wedstrijden

Het kan voor komen dat een team soms geen compleet elftal op de been kan brengen. Vaak liggen hier legitieme redenen aan ten grondslag, maar regelmatig komt het echter ook voor dat men om minder legitieme redenen niet kan/wil spelen. Omdat het uitstellen van wedstrijden altijd via de KNVB moet lopen en om hier een duidelijke structuur in aan te brengen zijn er een aantal zaken waaraan elke team zich dient te houden.
  • Voordat er uitstel van een wedstrijd aangevraagd kan worden, dient de leider/trainer eerst met zijn coördinator en/of collega's te overleggen of aanvulling vanuit andere teams mogelijk is zodat de wedstrijd niet uitgesteld hoeft te worden. Als dit niet mogelijk is dan kan de coördinator/leider/trainer om uitstel verzoeken aan de wedstrijdcoördinator.(ccooijmans@home.nl)
  • Uitstel aanvragen kan uitsluitend per mail met opgave van reden, tot uiterlijk 5 werkdagen, voor 12.00 uur, voorafgaande aan de speeldatum. De wedstrijdcoördinator zal daarop uitstel bij de KNVB aanvragen. Pas nadat de bevestiging van uitstel van de KNVB ontvangen is, is de wedstrijd officieel uitgesteld. De KNVB zal daarop een nieuwe speeldatum vaststellen.
  • Elk team kan per seizoen 2x een beroep doen op een zogenaamde "baaldag". Tussen 1 september en het 1e volle weekend van maart. Ook het opgeven van een "baaldag" kan uitsluitend per mail aan de wedstrijdcoördinator. Dit kan tot uiterlijk 5 werkdagen(dinsdag), voor 12.00 uur, voorafgaande aan de speeldatum.
De KNVB hanteert een strak beleid t.a.v. dit onderwerp. Kosten die KNVB de vereniging in rekening brengt voor bijvoorbeeld het niet komen opdagen voor een wedstrijd komen geheel voor rekening van het team.
Terug naar boven