• Vooruitblik seizoen 2024-2025

 • Het seizoen 2023-2024 is ten einde. Wij kijken terug op een mooi en sportief seizoen en willen graag vooruitblikken op het volgende seizoen. Onze vereniging bestaat dan namelijk 80 jaar. We gaan dit groots vieren op 20, 21 en 22 juni. Zet deze data dus zeker in je agenda! Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws willen wij jullie vragen om onze socials te volgen en de website in de gaten te houden. Hier zullen wij alle updates omtrent het 80-jarig bestaan met jullie gaan delen.

  Goed nieuws rondom de nieuwbouw!
  Afgelopen donderdag 4 juli was er een belangrijke raadsvergadering in het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel. Hier werd de voorjaarsnota 2024-2028 besproken. Daarin zijn ook bedragen voorgesteld voor de nieuwbouw/renovatie van BMC. Het goede nieuws is dat de nota unaniem is vastgesteld. Dat betekent dat we verder kunnen op de ingeslagen weg! Wat speelt er nu eigenlijk allemaal? Er zijn een aantal zaken die nauw verbonden zijn met het opknappen van het sportpark:

  • Samenwerking korfbal en BSO Berenhuis. Met beide partijen zijn we in gesprek over de te kiezen samenwerkingsvorm, om samen in één gebouw te huisvesten. Verschillende mogelijkheden komen hierbij aan de orde.
  • Exploitatie- en privatiseringsovereenkomst. Tegelijk met nieuwbouw/renovatie wordt er een nieuwe meerjarige overeenkomst opgesteld over eigendom, erfpacht exploitatie en privatisering. Hierin zullen we de expertise van deskundigen inroepen.
  • Inrichting buitenruimte. De nieuwbouw/renovatie betekent dat er wijzigingen komen in bijvoorbeeld de locatie van de fietsenstalling, aanpassingen terras en diverse opslag.
  • De nieuwbouw/renovatie zelf. Het zal niet zo zijn dat alles zomaar wordt ‘plat gestoten’. Bestaande funderingen en muren worden hergebruikt. Er is nu een voorlopig ontwerp (VO) gemaakt. In september volgt hier een begroting voor. Van daaruit wordt bekeken wat haalbaar is.

  Het is nu nog te vroeg om tekeningen en dergelijke te delen. Maar we kunnen constateren dat alle partijen positief zijn over het VO. Hier kunnen we mee verder. Een tijdspad is nog te vroeg om in te plannen, maar in 2025 de spreekwoordelijke 'schop in de grond' is zeer reëel. Op 4 november is onze volgende ALV. Daarin hopen we de plannen verder te kunnen delen met jullie. We houden jullie op de hoogte! Als laatste willen wij jullie nog mededelen dat wij een nieuwe voorzitter hebben voor de technische commissie. Rick Pauwels zal de rol van Bas Altena gaan overnemen. Voor nu wensen wij jullie allen een hele fijne vakantie en kijken we uit naar volgend seizoen, waarin het vieren van ons 80-jarig bestaan centraal zal staan!

  Sportieve groet,
  Voorzitters en commissieleden vv BMC Berlicum