• Verenigingsregels en respect

  Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven.

  Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig! Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze verenigingen opgesteld.
  Algemene Verenigingsafspraken:
  Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag. Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij.
  - Iedereen is welkom
  - Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat
  - Wij tonen waardering voor de scheidsrechter
  - Wij laten de kinderen hun spel spelen
  - Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
  - Als er problemen zijn, maken we er melding van
  Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze gezellige en mooie vereniging!

  Respectmascotte Vlammie:
  Al eerder dan het dramatisch ongeval met de grensrechter in december 2012 was er binnen het toenmalige jeugdbestuur gesproken over hoe de normen en waarden binnen de jeugd vorm te geven. Naar aanleiding van het gebeuren in december 2012 werd er bij BMC besloten dat het begrip Respect, normen en waarden binnen de club verenigingsbreed gedragen moest gaan worden. Er is toen een werkgroep Respect opgericht. Als eerste werd bedacht een BMC Respect Mascotte en een Respectlogo te maken. Deze werden bij diverse evenementen en uitingen ingezet.
  Tijdens de sluitingsdag van het seizoen 2012-2013 werd de nieuwe BMC mascotte gepresenteerd. Een mascotte in de vorm van een vlam. De werkgroep RESPECT koos voor de Vlam omdat een vlam eigenschappen heeft die ook bij voetbal belangrijk zijn. In een interview met de Respectmascotte VLAMMIE werd uitgelegd waarom.
  VLAMMIE wist helder en duidelijk te vertellen waarom de Vlam gekozen was bij BMC. Vlammen we niet bij het voetbal, dan bereiken we niets. Maar……vlammen we te hard dan branden we af en hebben ook niets bereikt. Om een vuur brandend te houden moet je precies het goede doen en samenwerken. Het is plezierig naar vuur te kijken. Vuur geeft ook warmte. Warmte die je ook bij een goede samenwerking nodig hebt. De kantine heet ook de Vlam. Ook daar voel je de warmte en gezelligheid.
  Het logo van respectmascotte Vlammie hoort nog steeds bij BMC, in de nieuwe kledinglijn staat het logo aan de binnenkant van het shirt gedrukt om niet te vergeten hoe belangrijk respect binnen onze vereniging is.