Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Bij BMC vinden we het belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan voetballen, in het bijzonder onze jeugd. Daarom staat beleid met betrekking tot een veilig sportklimaat, waaronder seksuele intimidatie, bij BMC hoog op de agenda. Naast het hebben van gedragsregels is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) één van de maatregelen waarmee BMC een sociaal veilige sportomgeving wil creëren.

Aanvraag VOG = GRATIS en voor alle vrijwilligers verplicht!
  1. De ledenadministratie vraagt voor alle vrijwilligers een gratis VOG aan.
  2. Vervolgens ontvangt de vrijwilliger een e-mail met een link naar het formulier; de vrijwilliger rondt de aanvraag af.
  3. De vrijwilliger kan met zijn of haar DigiD inloggen en vult de benodigde gegevens aan. De COVOG beoordeelt de aanvraag en na goedkeuring ontvangt de vrijwilliger de VOG per post.
  4. Goedkeuring VOG digitaal doorsturen naar de ledenadminstratie@vvbmc.nl.
Lees hieronder meer over de VOG:

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Bij BMC vinden we het belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan voetballen, in het bijzonder onze jeugd. Daarom staat beleid met betrekking tot een veilig sportklimaat, waaronder seksuele intimidatie, bij BMC hoog op de agenda. Inmiddels is binnen de club een commissie ‘veilig sportklimaat’ actief. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent bijvoorbeeld binnen het thema Seksuele Intimidatie keer op keer onze ogen. Belangrijk is om dit onderwerp binnen verenigingen bespreekbaar te maken. Daarnaast is het van groot belang dat verenigingen afspraken maken om seksuele intimidatie zoveel mogelijk te voorkomen. Goede afspraken bevorderen een veilig sportklimaat en een goede begeleiding. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben van gedragsregels, één van de maatregelen waarmee BMC een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Misschien ten overvloede wijzen we erop dat een VOG niet iets nieuws is. In het onderwijs, in de zorg en in de sport wordt deze al jaren gebruikt.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie dat de persoon, waarvoor de VOG is aangevraagd, geen strafbare feiten heeft gepleegd in een bepaald profiel (in het geval van BMC het profiel ‘werken met minderjarigen’). Het doel is om de kans te verminderen dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Wie moet een VOG aanvragen?

Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit moet zijn. Daarom is besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werken met minderjarigen en ouder zijn dan 12 jaar te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als BMC uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.

Kan een VOG ook geweigerd worden?

Indien het ministerie van Veiligheid en Justitie meent dat er een risico bestaat dat de aanvrager in aanraking komt met minderjarigen, zal er geen VOG afgegeven worden. Indien deze niet wordt afgegeven is het niet mogelijk een vrijwillige functie bij BMC te vervullen.

Is het aanvragen van de VOG verplicht?

Het aanvragen van de VOG is niet verplicht, maar indien deze niet tijdig ingeleverd is, is het niet (meer) mogelijk een (vrijwillige) functie bij BMC te vervullen.

Hoe moet ik de VOG aanvragen?

Allereerst heb je een DigiD nodig. Als je deze nog niet hebt kun je deze aanvragen op https://digid.nl/aanvragen. Houd er rekening mee dat het ongeveer 5 dagen duurt voordat je de “activeringscode” thuis ontvangt. Na het aanvragen van de VOG door de ledenadministratie ontvang je een mail van Dienst Justitie. Hierin staat een link waarmee de VOG door jou verder kan worden ingevuld en digitaal opgestuurd kan worden. Deze aanvraag-link is gratis. Aanvraag via een andere weg wordt mogelijk in rekening gebracht! Let op, de link is 30 dagen geldig. Binnen 8 weken ontvang je per post bericht over het wel/niet toekennen van de VOG.

Aanleveren VOG

De VOG dient (het liefst digitaal) ingeleverd te worden bij ledenadministratie@vvbmcberlicum.nl of Ledenadministratie BMC p/a Postbus 58, 5258 ZH, Berlicum. 
Terug naar boven