• Na 7 jaar dan weer eindelijk eens een techniekdag. Dat de voetballers van BMC in de leeftijd van 7 tot en met 13 jaar dit leuk vinden bleek wel uit de grote belangstelling. Een 17-jarige BMC-er, toen als 10-jarige, gaf zelfs aan dat hij de techniekdag in 2016 als een van allerleukste activiteiten heeft gevonden. Zo’n 96 kinderen hadden zich ingeschreven voor de editie van 2023 en we konden een beroep doen op 15 trainers die actief zijn bij BMC. Maar ook onze talentvolle oud BMC’ers Lars van de Doelen en Rein van Hedel boden zich aan als trainer. De technische commissie was er in geslaagd zo’n 26 oefeningen uit te werken en deze voor te leggen aan de trainers. Omdat we geen aparte werkgroep geformeerd konden krijgen voor deze grote activiteit moesten we wel met veel improvisatievermogen deze middag tot een succes proberen te maken. Ondanks de race tegen de klok konden alle kinderen stipt om 13.00 uur starten met de eerste oefening. Ze hadden daarvoor allemaal een mooie leren bal ontvangen waar ze de gehele middag de oefeningen mee konden uitvoeren. Deze ballen zijn  gesponsord door Vebego foundation/ HagoZorg waarvoor BMC hen natuurlijk hartelijk heeft bedankt. Er werd deze middag geoefend in drie blokken van telkens zo’n drie kwartier op 4 velden. Ondanks de regen in het eerste deel van de middag had de kou geen enkele vat op al het enthousiasme van de kinderen. Trucjes leren vind ik het leukst op deze middag was een veelgehoorde uitspraak van de kinderen.  Na afloop gingen alle handen de lucht in op de vraag of de kinderen het een mooie middag gevonden hadden en werden de trainers met een applaus van de kinderen beloond. De activiteiten en technische commissie hebben hiermee weer een prachtige voetbalactiviteit opgepakt en ook volgend jaar zal deze techniekdag weer georganiseerd worden. Nadat alle kinderen een mooie medaille van De Gouden Plak omgehangen hadden gekregen stonden de frietjes en snacks klaar in de kantine. Om vijf uur gingen de kinderen met de bal onder de arm huiswaarts. Iedereen die aan deze middag heeft bijgedragen verdient een dikke pluim.