Respectmascotte Vlammie

Respect mascotte


Al eerder dan het dramatisch ongeval met de grensrechter in december jongstleden is er binnen het jeugdbestuur gesproken over hoe de normen en waarden binnen de jeugd vorm te geven. Naar aanleiding van het gebeuren in december is er binnen BMC besloten dat het begrip Respect, normen en waarden binnen de club verenigingsbreed gedragen moet gaan worden. In het Technisch Jeugdplan van BMC maar ook het draaiboek van de jeugd BMC worden de verenigingsregels ten aanzien van respect reeds aan de orde gesteld. Maar om te bereiken dat het breed gedragen wordt en iedereen RESPECT ook uitdraagt moest er meer gebeuren. Daarom is er een werkgroep Respect opgericht. Zij gaat met als uitgangspunten: Plezier in voetbal en Respect voor elkaar de verschillende doelgroepen in de komende tijd benaderen. De doelgroepen zijn  uiteraard de spelers en kader maar ook bestuursleden, scheidsrechters en ouders/toeschouwers. Als eerste is bedacht een BMC Respect Mascotte en een Respectlogo te maken. Deze kunnen bij diverse evenementen en uitingen worden ingezet.

Tijdens de sluitingsdag van het seizoen 2012-2013 werd de nieuwe BMC mascotte gepresenteerd. Een mascotte  in de vorm van een vlam. De werkgroep RESPECT koos voor de Vlam  omdat een vlam eigenschappen heeft die ook bij voetbal belangrijk zijn. In een interview met de Respectmascotte VLAMMIE werd uitgelegd waarom.

VLAMMIE wist helder en duidelijk te vertellen waarom de Vlam gekozen was bij BMC. Vlammen we niet bij het voetbal dan bereiken we niets. Maar……vlammen we te hard dan branden we af en hebben ook niets bereikt. Om een vuur brandend te houden moet je precies het goede doen en samenwerken. Het is plezierig naar vuur te kijken. Vuur geeft ook warmte. Warmte die je ook bij een goede samenwerking nodig hebt. De kantine heet ook de Vlam. Ook daar voel je de warmte en gezelligheid.

De mascotte wil de komende tijd binnen BMC vooral uitdragen dat plezier in voetbal heel belangrijk is en RESPECT voor elkaar…! Doe je goed je best  dan komt de winst vanzelf. VLAMMIE zal gedurende het seizoen regelmatig te zien zijn bij belangrijke wedstrijden, bepaalde acties voeren, toernooien opluisteren etc.

Overigens had Vlammie tijdens de presentatie nog geen naam. De kinderen konden na de eerste kennismaking een naam bedenken voor de nieuwe aanwinst van BMC. Dit was tevens een actie om de spelers aan het denken te zetten en op die manier aandacht te vragen voor respect. De winnaar krijgt het eerste  BMC Respect shirt met zijn eigen naam er op.

In het nieuwe seizoen zullen de leden van de werkgroep Respect aansluiten bij een training van alle pupillen. In een gesprek met trainer, leider en spelers zal er dan een individueel teamcontract worden opgesteld. Wat vinden de kinderen belangrijk om met plezier en met respect voor elkaar te kunnen voetballen. Ze mogen allemaal hun eigen contract ondertekenen. En uiteraard zal Vlammie aanwezig zijn bij de uitreiking van de contracten.
Terug naar boven