Kunstgrasveld: verhuur en regels

Verhuur kunstgrasveld

Voetbalvereniging BMC maakt vanaf augustus 2016 gebruik van het nieuw aangelegde kunstgrasveld op Sportpark De Brand in Berlicum.
Berlicum beschikt daarmee over een topkwaliteit kunstgras voetbalveld dat ook door u gebruikt kan worden. De kunstgrasmat voldoet aan de eisen die NOC*NSF en de KNVB stellen en heeft alle eigenschappen van een natuurgrasveld.

Het kunstgrasveld kan gebruikt worden voor sportdagen, trainingen, clinics, wedstrijden en meer. Het veld heeft de hoogste FIFA Certificering zodat er wedstrijden tot op het betaald voetbal niveau gespeeld kunnen worden. Het kunstgrasveld is omringd door een aardenwal en daardoor afgescheiden van de rest van het sportpark zodat het veld ook geschikt is voor besloten trainingen of wedstrijden. Het veld is voorzien van door KNVB goedgekeurde wedstrijdverlichting en heeft alle bijbehorende faciliteiten zoals dug-outs, tribune en kleedaccommodatie.

Meer informatie over het gebruik van het kunstgrasveld en prijzen vindt u bij de Stichting Accommodatiebeheer Sportpark De Brand.
 

Gebruik kunstgrasveld

Hoewel een kunstgrasveld vergeleken met natuurgrasvelden een stuk minder onderhoud nodig heeft, is een onderhoudsvrij kunstgrasveld een illusie. Elk kunstgrasveld heeft onderhoud nodig. Verontreinigingen zijn funest voor elke kunstgrasconstructie. Zwerfvuil, bladeren en takjes, maar ook kleinere deeltjes zoals mos, algen en fijne zandkorrels zorgen ervoor dat de bovenlaag compacteert. Zo vormt zich een harde laag die leidt tot gladheid, verminderde waterdoorlatendheid en verhoogde kans op blessures. Ook de levensduur van een kunstgrasveld heeft hier natuurlijk onder te lijden. Derhalve zijn er een aantal gebruikersregels opgesteld. Enkele regels worden ook vermeld op het bord bij de ingang van het kunstgrasveld.
 

De Kunstgras-regels:

 • Kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor spelers, begeleiders, grens- en scheidsrechters. Publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan.
 • Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het kunstgras op. Check dit als je het het veld op gaat. Gebruik de aanwezige matten om je voeten te vegen.
 • Het gebruik van stalen noppen is niet toegestaan.
 • Betreed het veld alleen via de toegangshekken; doe het hek achter je steeds dicht.
 • Geen kauwgom op het veld.
 • Geen glaswerk op of rond het veld.
 • Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur.
 • Het is verboden om in de nabijheid van het kunstgrasveld vuurwerk af te steken.
 • Niet expres tegen de boarding schieten.
 • Niet slepen met doelen over het speelveld (optillen dus)
 • Oefen- en jeugddoelen niet over hekwerk slepen vanwege mogelijke lakbeschadiging.
 • Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen.
 • Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels zijn namelijk schadelijk voor de wasmachine.
 • Bij sneeuw, ijs en opdooi kan geen gebruik gemaakt worden van het kunstgrasveld.
 

Regels bij slecht weer

 • Kale vorst - Spelen mag. De mat is wel hard en moet daarom voor de vrlesper¡ode goed geveegd worden.
 • Sneeuw - Niet spelen. Het verwijderen van de sneeuw kan de mat beschadigen en de rubberkorrels meenemen. Bij betreding zal ijsvorming ontstaan. Het ijs hecht zlch ään de mat vast en zal langzamer ontdooien.
 • Ijzel - Niet spelen. Het veld is te glad. Verder zullen vezels waarop zich ijs afzet bij betreding breken.
 • Dooi - Niet spelen. Bespelen gedurende de dooiperlode is verboden, zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen.

Houdt u zich aan de regels? Het is erg belangrijk i.v.m. het onderhoud en de levensduur. Trainers en leiders worden verzocht er op toe te zien dat de regels worden nageleefd.  

Bij voorbaat dank,
Stichting Accomodatiebeheer Sportpark de Brand.
 
Terug naar boven