• Privacy en bescherming persoonsgegevens

  Voetbalvereniging BMC Berlicum verwerkt persoons gegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.
  Privacywetgeving (GDPR / AVG)
  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op vv BMC. Wat verandert er? Wat moet je doen?
  Privacy statement en privacybeleid
  In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door vv BMC.
  Wat zijn persoonsgegevens?
  Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
  Van wie verwerkt vv BMC persoonsgegevens?
  Vv BMC verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
  • Leden en vrijwilligers van vv BMC aangesloten organisatieonderdelen ( commissies etc.)
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap van vv BMC of ooit een lidmaatschap hebben gehad
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad
  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
  De Ledenadministratie van vv BMC verwerkt persoonsgegevens in Sportlink, de administratieve applicatie van de KNVB en de daaraan gerelateerde applicaties. De organisatie(s) waarvan je lid bent of een relatie mee hebt, verwerken je persoonsgegevens. Zelf kun je dit ook, nadat je bent geregistreerd. Zo zal in geval van een lid van vv BMC waarvan hij of zij lid wordt, zorg moeten dragen voor de juiste registratie in Sportlink.
  Waarvoor verwerkt vv BMC persoonsgegevens?
  Als je lid wilt worden van vv BMC of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger. Als je eenmaal lid of relatie van vv BMC bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden binnen vv BMC. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit binnen vv BMC. Wil je niet benaderd worden? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.
  Verwerkt vv BMC ook bijzondere persoonsgegevens?
  Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Vv BMC controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door commissies.
  Hoe gaat vv BMC met mijn persoonsgegevens om?
  Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen in op de www.vvbmcberlicum.nl site met je account kun je alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap of relatie met vv BMC, terugvinden en bewerken. Binnen de bovenliggende commissies (bijvoorbeeld ledenadministratie) kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.
  Toegang tot je persoonsgegevens
  Je logt in via Sportlink met het e-mailadres dat je hebt doorgegeven aan de ledenadministratie. Heb je geen wachtwoord ontvangen of ben je het vergeten, dan kun je een nieuwe aanvragen via Sportlink of contact opnemen met ledenadministratie@vvbmcberlicum.nl
  Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
  Bij de verwerking van persoonsgegevens is vv BMC gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
  Kan ik zien welke gegevens vv BMC van mij verwerkt?
  Door in te loggen in je Sportlink app kun je je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschapsregistratie of relatie met vv BMC, terugvinden. In de app kun je zelf je adresgegevens en communicatiegegevens wijzigen. Je naamgegevens kun je wel inzien, maar niet wijzigen. Dit kan alleen via de ledenadministratie of door de Bond. 
  Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
  Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door vv BMC kun je terecht bij de secretaris Bestuur, secretariaat@vvbmcberlicum.nl .
  Wijzigingen privacybeleid
  Vv BMC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Disclaimer De inhoud van www.bmc berlicum is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel vv BMC tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt vv BMC expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
  Cookies
  Vv BMC is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Vv BMC maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.