Nieuws

Agenda Algemene Ledenvergadering 3 juni 2019

23 mei 2019 door Marielle Snijders
www.vvbmcberlicum.nl

BMC logo.png
Algemene Ledenvergadering v.v. BMC

Maandag 3 juni, aanvang 19.30 uur (Clubhuis de Vlam)

 

 1. Opening:
  a. Berichten van verhindering
  b. Mededelingen
  c. Ingekomen stukken
   
 2. a. Vaststellen verslag vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 7 mei 2018
  b. Jaarverslag seizoen 2018-2019 (secretaris en voorzitter)
   
 3. Financieel:
  a. Verslag Kas Controle Commissie boekjaar 2017-2018
  b. Tussentijdse cijfers 2018-2019 penningmeester
  c. Vaststellen contributie, verenigingsjaar 2019-2020

                                                             Huidig                                Nieuw

               Mini's                                      € 130,00                            € 130,00

               Pupillen                                   € 130,00                            € 130,00

               Junioren                                  € 155,00                            € 155,00

               Junioren kader                         € 140,00                            € 140,00

               Senioren                                  € 190,00                            € 190,00

               Senioren kader                         € 175,00                            € 175,00

               Dames 30+                              € 95,00                              € 95,00

               Steunend lid                             € 40,00                              € 40,00

               Kaderleden niet-spelend            € 40,00                              € 40,00

               Ereleden                                  € 0,00                                € 0,00  
              

 • Spelende leden Grote Club Actie € 12,00
 • Leden die alleen trainen: 50 % van de contributie
 • Incasso (machtiging) 2 maal per jaar
 • Geen machtiging: betaling ineens en € 5,00 verhoging voor adm. kosten
 • Mogelijkheid tot indexering volgens CPI bij inflatie
   

d. Vaststellen begroting 2019-2020
 

 1. Stand van zaken/onderhanden zaken
 1. Rooster van aftreden bestuursleden
  Peter van Dongen aftredend en niet herkiesbaar.
   
 2. Benoeming commissieleden
   
 3. Verkiezing Kas Controle Commissie (Jordens Peters, Mario Verkuijlen, Roy Witlox)
   
 4. Herbenoemen Commissie van Beroep
  (Henri Smulders, Joost van Roosmalen en Bertie Venrooij)
   
 5. Rondvraag en sluiting

 


Plaats een reactie

Reactie op

*
*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29-01-2020 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
27-10-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
04-09-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
13-07-2019 Meer >
 
 
 
 
Terug naar boven