• Kledingplan vv BMC

  Vanaf het seizoen 2021-2022 zullen alle teams van vv BMC in een uniform wedstrijdtenue spelen, conform de clublijn. VV BMC heeft een 4-jarig kledingcontract afgesloten met Robey Sportswear, 11teamsports (Princen) en RAKO-printing.

  Doelstelling
  Met het kledingplan wil vv BMC een eenduidige, kwalitatieve uitstraling realiseren die onze vereniging goed representeert.

  Het tenue
  Het tenue bestaat uit een wit met rood shirt, rode broek en rode sokken.

  Op het shirt staan het BMC logo, BMC Business Logo en de sponsors:
  BrouwersHonselaarMakelaars
  Garant Schoonmaakdiensten BV
  11teamsports (Princen)
  Robey Sportswear
  RAKO-printing

  De shirts vanaf JO-12 zijn voorzien van nummers.
  In de binnenkant van het shirt staat Vlammie, de respect mascotte van VV BMC, om te laten zien dat wij het convenant veilig en sportief spelen ondersteunen.
  Op de broek staat het BMC logo.
  De sokken zijn rood.

  De keuze voor het uitdragen van uniformiteit zorgt ervoor dat shirtsponsoring niet meer mogelijk is. Door dit kledingplan wil VV BMC de kosten voor de leden beperken. Het tenue wordt geen eigendom van de leden, maar ze krijgen deze in bruikleen. Via de webshop kan er met korting sportkleding en/of accessoires gekocht worden.

  Aanschaf kleding
  VV BMC heeft gekozen voor de kledingleverancier 11teamsports, in samenwerking met RAKO-Printing. De praktische uitvoering ligt bij de kledingcommissie . Het tenue wordt uitgegeven door de kledingcommissie. Nieuwe kousen en broeken kunnen tegen gereduceerd tarief worden aangeschaft via de webshop of in de kantine.

  Webshop
  Via onze webshop kom je in de BMC-omgeving van Robey Sportswear. Hier kun je naast de wedstrijdkleding, de volledige kledinglijn van BMC, accessoires en ook de casual kledinglijn van Robey Sportswear kopen. Op alles wat via onze webshop gekocht wordt, krijg je 25% korting. Kleding kun je thuis laten bezorgen of ophalen in de winkel van 11teamsports. Alle betalingen via de webshop geschieden via IDEAL.

  Uitreiken en innemen kleding
  Ieder seizoen zorgt de kledingcommissie voor een teamtas met voldoende shirts en broeken en keeperstenue voor elk team. De teamtas wordt, inclusief een wasvoorschrift, overhandigd aan de leider van het team die de verantwoording neemt voor de ontvangen tenues gedurende het seizoen. Daartoe ondertekent hij/zij een ontvangstbevestiging in het bijzijn van de kledingcommissie. De tenues mogen enkel gedragen worden op wedstrijddagen. De tenues worden gewassen volgens bijgevoegd wasvoorschrift. Aan het einde van het seizoen levert de leider de tas weer in en wordt deze gecontroleerd door de kledingcommissie .
  Tussentijdse vervanging van kleding door de kledingcommissie vindt plaats bij slijtage of schade. Verlies is voor eigen rekening, verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij leider. Eenmaal per jaar (einde seizoen) beoordeelt de kledingcommissie of de kleding nog representatief is voor verder gebruik.
  Voor inname kleding, einde seizoen, zal leider een schrijven ontvangen waarin wordt aangekondigd op welke dag en tijdstip de teamtas ingeleverd moet worden aan de kledingcommissie; hierop kunnen ook verzoeken worden ingevuld als ‘deze tas graag mee naar JO…’
  Leiders kunnen voor de volgende zaken terecht bij de kledingcommissie: uitbreiden gedurende een seizoen van het aantal tenues, omruilen van kleding bij een verkeerde maatvoering of vervangen van beschadigde kleding.

  Jaarlijkse eigen bijdrage
  Elk jaar wordt in de algemene ledenvergadering de bijdrage voor het kledingplan voor het nieuwe seizoen vastgesteld. Voor het seizoen 2021-2022 is door het bestuur besloten om i.v.m. de weinige speelmogelijkheden door Covid-19 elk lid broek en sokken eenmalig gratis te verstrekken. Als er in een nieuwe ALV een eventuele bijdrage wordt vastgesteld, dan wordt deze gezamenlijk met de jaarlijkse contributie geïncasseerd.
  Kosten kapotte, verloren of niet ingeleverde kleding
  Van de leden wordt verwacht dat de in bruikleen gekregen kleding op correcte wijze wordt gebruikt (zie ook reglement kledingplan). Bij schade of slijtage beoordeelt de kledingcommissie of de kleding gerepareerd of vervangen moet worden. Bij verwijtbare schade of bij verlies van kledingstukken worden de kosten, na overleg met de begeleider/trainer in rekening gebracht bij een lid of bij het team.

  Kledingcommissie
  Het doel van de kledingcommissie is zorg dragen voor de praktische invoering van het kledingplan. De kledingcommissie is verantwoordelijk voor :
  • De uitgifte en inname van de teamtassen voor de teams
  • Het jaarlijks bepalen van de kwaliteit van de kleding
  • Het bewaken van het naleven van het kledingreglement
  • Verkoop via de webshop en voorraad beheer
  • Samen met Sponsorcommissie overleg met sponsoren die andere artikelen, buiten de shirts, willen sponsoren die in het kledingplan vallen.
  De kledingcoördinator is het vaste aanspreekpunt binnen de vereniging en voor de kleding leverancier en werkt samen met de sponsorcommissie.
  De coördinator is te bereiken via kleding@vvbmcberlicum.nl

  Kledingsponsoring
  Met het invoeren van het kledingplan is shirtsponsoring binnen de vereniging niet mogelijk. Het sponsoren van trainingspakken, inloopshirts, training sets, tassen etc. is wel mogelijk. Dit kan gedaan worden in overleg met de sponsorcommissie via voorzitter-sc@vvbmcberlicum.nl. Het bedrijfslogo moet in EPS of AI formaat aangeleverd worden.

  Bedrukking
  Bedrukking van de sponsoring, nummering of andere vorm van bedrukking op kleding van Robey Sportswear geschiedt uitsluitend via de Sponsorcommissie en door RAKO-Printing volgens uniforme kleur, grootte en lettertype.

   

  Kleding Reglement vv BMC

  1. Ieder spelend lid van vv BMC is automatisch deelnemer aan het kledingplan.
  2. Dit kledingplan voorziet in wedstrijdkleding (tenue en keepersets) hierna te noemen de wedstrijdkleding. Iedere deelnemer aan het kledingplan is verplicht tot het dragen van het tenue, zoals is weergegeven in de clublijn van VV BMC.
  Scheenbeschermers en voetbalschoenen vallen niet onder het kledingplan en moeten door de speler zelf aangeschaft worden.
  3. Aan wedstrijden kan alleen worden deelgenomen door het dragen van de wedstrijd kleding.
  4. De wedstrijd kleding is niet gekoppeld aan een bepaald lid, maar maken onderdeel uit van een totale set kleding voor een specifiek team, waarvoor door de kledingcommissie van VV BMC een teamtas ter beschikking wordt gesteld.
  5. De wedstrijdkleding en teamtassen blijven te allen tijde eigendom van VV BMC.
  6. Het is deelnemers niet toegestaan de wedstrijd kleding aan te (laten) passen en/of te (laten) voorzien van (eigen) sponsoruitingen of andere uitingen, zoals bijvoorbeeld namen en/of rugnummers. De shirts en/of broeken zijn voorzien van sponsoring en eventueel rugnummers volgens kledingplan.
  7. Het is niet toegestaan de wedstrijdkleding uit te lenen aan derden.
  8. De wedstrijdkleding mag uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen worden. Het is zonder goedkeuring van de kledingcommissie niet toegestaan de wedstrijdkleding te gebruiken tijdens trainingen of als vrijetijdskleding.
  9. Ieder team ontvangt bij aanvang van ieder seizoen een teamtas, met voor dat betreffende team voldoende wedstrijdkleding (shirts en korte broeken en sokken). De uitgifte van de wedstrijdkleding wordt door de kledingcommissie gedaan aan de leider van het team, waarbij de leider een bevestiging tekent voor het ontvangen van de wedstrijdkleding van zijn team.
  10. Alle wedstrijdkleding van een betreffend team blijft te allen tijde bij elkaar in de teamtas van dat betreffende team. Als een speler bij een ander team meespeelt, dan waar hij officieel is ingedeeld, dan zorgt de leider van het andere team dat er een tenue voor deze meespelende speler beschikbaar is.
  11. De wedstrijdkleding wordt na elke wedstrijd, volgens een door de leider opgesteld schema, gewassen conform het aan de teamtas toegevoegde wasvoorschrift of door (ouders van) een speler uit het betreffende team.
  12. De afschrijving van de wedstrijdkleding is minimaal 4 jaar.
  13. De kledingcommissie van vv BMC is verantwoordelijk voor de representativiteit van de wedstrijdkleding en tijdige vervanging, mits zij tijdig is geïnformeerd. Leider is verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de kledingcommissie.
  14. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de wedstrijdkleding netjes behandelen. Slijtage van de wedstrijd kleding, alsmede vernieling en/of vermissing van de wedstrijd kleding dient direct gemeld te worden aan de leider van het team. De leider neemt daarop zo spoedig mogelijk contact op met de kledingcommissie. De wedstrijdkleding wordt dan, indien mogelijk, gerepareerd of vervangen.
  15. Wanneer naar het oordeel van de kledingcommissie verwijtbaar gedrag de oorzaak is van het onder artikel 14 genoemde, kunnen na overleg met de leider de kosten van deze schade in rekening worden gebracht bij een individueel lid en/of het betreffende team.
  16. Ruilen van de wedstrijdkleding dient via de kledingcommissie plaats te vinden.
  17. Na afloop van het voetbalseizoen dient de leider er voor te zorgen, dat de wedstrijdkleding compleet en in goede staat wordt ingeleverd bij de kledingcommissie, waarbij de kledingcommissie een bevestiging tekent voor het ontvangen van de wedstrijdkleding van dat betreffende team.
  18. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er wedstrijdkleding ontbreekt en/of er sprake is van niet gemelde schade, kunnen na overleg met de leider de kosten van deze schade in rekening worden gebracht bij een individueel lid, en/of het betreffende team.
  19. Wil een team naast het tenue nog andere kleding/accessoires bestellen, dan mogen deze alleen van het merk Robey Sportswear zijn en moeten aangeschaft worden via de kledingcommissie en met sponsorbedrukking via de sponsorcommissie. De aangeschafte artikelen in teamverband of sponsorverband dienen op dezelfde manier behandeld te worden als in bovenstaande regels, alleen is de vereniging niet verantwoordelijk voor vervanging of vermissing.
  20. De aangeschafte accessoire artikelen in team of sponsorverband blijven eigendom van de vereniging, zodat deze opvolgende jaren nog in teamverband gebruikt kunnen worden.
  21. Bedrukking van sponsoren, nummering ed. op accessoire artikelen en kleding, mag alleen gedaan worden via de kledingcommissie en de sponsorcommissie.
  22. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Algemeen Bestuur in overleg met de kledingcommissie .

  Wasvoorschriften en onderhoud
  Wassen voetbaltenue vv BMC
  Om onze clubkleding goed te houden is er enige zorgvuldigheid vereist. Daarom heeft vv BMC wasvoorschriften opgesteld. Laat deze kaart ten alle tijden in de kleding tas zitten en volg de instructies precies op. Bedankt voor het wassen en veel plezier met de volgende wedstrijd.

  1. Shirts moeten altijd apart gewassen worden van de broekjes en sokken! Dit om verkleuring van de shirts te voorkomen.
  2. Was de shirts en broekjes altijd binnenstebuiten.
  3. De kleding dient zo spoedig mogelijk na de wedstrijd te worden gewassen.
  4. De kleding niet warmer dan 30 graden wassen. Als het erg vies is, kan het noodzakelijk zijn de kleding te weken in een emmer met wasmiddel.
  5. Gebruik geen wasverzachter.
  6. Stop de kleding niet in de droger. Graag de kleding uithangen om te drogen en niet uitwringen.
  7. Het is niet nodig en slecht voor de kleren om ze te strijken. Hang de kleding meteen na het wassen op, zodat je geen last hebt van kreukels.