• Contributie

  2023-2024        
           
           
  Mini's  €        143,00      
  Pupillen  €        143,00      
  Junioren  €        170,00      
  Junioren kader  €        154,00      
  Senioren  €        205,00      
  Senioren kader  €        190,00      
  Dames 30+ / heren 30+  €        106,00      
  Steunend lid  €          42,50      
  Supporterclub leden tot 65  €          20,00      
  Supportersclub leden 65+  €          12,50      
  Nieuwe leden supportersclub vanaf 1-7-2021  €          42,50      
  Ereleden  €                 -         
   
  * Leden die alleen trainen: 50 % van de contributie
  * Incasso (machtiging) 2 maal per jaar
  * Geen machtiging: betaling ineens en € 5,00 verhoging voor adm. kosten
  * Mogelijkheid tot indexering volgens CPI bij inflatie
  * Zijn er op hetzelfde woonadres 3 of meer leden uit één gezin lid van BMC
     dan geldt vanaf het 3e laatst bijgekomen lid een contributie korting van 50 %

   

  Contributiebeleid 

  1. Indien geen machtiging tot incasso is afgegeven wordt begin juli een brief bezorgd / verstuurd en wordt de contributie verhoogd met €5 administratiekosten. Het totaal moet per 1 augustus zijn voldaan.
  2. In dien begin augustus nog niet betaald is wordt een herinnering bezorgd/verstuurd met een extra verhoging van €5. Het totaal moet voor 31 augustus zijn voldaan.
  3. Indien 31 augustus nog niet betaald is, wordt het lid het lid dat niet aanzijn verplichtingen heeft voldaan uitgesloten van alle voetbalactiviteiten. Ook volgt een aanmaning met een boete van €10.
  4. Indien 31 december nog niet betaald is, volgt automatisch het einde van het lidmaatschap.
  5. Wil men op enig moment weer lid worden, dan moet eerst de achterstallige contributie worden betaald.
  6. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap door BMC kan plaatsvinden uitgaande van een dringende reden. Er vindt dan geen restitutie van contributiegeld plaats.
  7. Tussentijdse beëindiging door het lid, afhankelijk van de reden en ter beoordeling van het bestuur leidt in de periode juli t/m december tot 50% restitutie. Vanaf januari vindt geen restitutie meer plaats.
  8. Bij blessures langer dan 8 maanden, in geval van steunend lidmaatschap 3 tot 8 maanden vindt 50% restitutie plaats. Bij korter dan 3 maanden geen restitutie.
  9. Voor de spelende leden die een machtiging tot incasso hebben afgegeven wordt de contributie in twee termijnen van 50% geïncasseerd. (juli en december).
  10. Voor de overige leden (o.a. steunende leden) wordt in juli geïncasseerd.
  11. Voor een andere betalingsregeling kan altijd contact worden opgenomen met de penningmeester.
  12. Afmelden moet gebeuren vóór 30 juni. Gebeurt dit later, dan betaalt het lid € 25,00 administratiekosten voor de afmelding.