Contributie

2018-2019

 
Pupillen (geboren op of na 01-01-2005) € 135,00
Junioren (geboren tussen 01-01-1999 en 01-01-2005) € 160,00
Senioren (geboren voor 01-01-1999) € 195,00
Alle categorieën alleen trainen 50%
Spelend kaderlid Senior € 180,00
Spelend kaderlid Junior € 145,00
Niet spelend kaderlid (voetbal gerelateerd) € 40,00
Overige kaderleden €   0,00
Steunende leden € 40,00
 

Contributiebeleid

 1. Indien geen machtiging tot incasso is afgegeven wordt begin juli een brief bezorgd / verstuurd en wordt de contributie verhoogd met €5 administratiekosten. Het totaal moet per 1 augustus zijn voldaan.
 2. In dien begin augustus nog niet betaald iswordt een herinnering bezorgd/verstuurd met een extra verhoging van €5. Het totaal moet voor 31 augustus zijn voldaan.
 3. Indien 31 augustus nog niet betaald is, wordt het lid het lid dat niet aanzijn verplichtingen heeft voldaan uitgesloten van alle voetbalactiviteiten. Ook volgt een aanmaning met een boete van €10.
 4. Indien 31 december nog niet betaald is, volgt automatisch het einde van het lidmaatschap.
 5. Wil men op enig moment weer lid worden, dan moet eerst de achterstallige contributie worden betaald.
 6. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap door BMC kan plaatsvinden uitgaande van een dringende reden. Er vindt dan geen restitutie van contributiegeld plaats.
 7. Tussentijdse beëindiging door het lid, afhankelijk van de reden en ter beoordeling van het bestuur leidt in de periode juli t/m december tot 50% restitutie. Vanaf januari vindt geen restitutie meer plaats.
 8. Bij blessures langer dan 8 maanden, in geval van steunend lidmaatschap 3 tot 8 maanden vindt 50% restitutie plaats. Bij korter dan 3 maanden geen restitutie.
 9. Voor de spelende leden die een machtiging tot incasso hebben afgegeven wordt de contributie in twee termijnen van 50% geïncasseerd. (juli en december).
 10. Voor de overige leden (o.a. steunende leden) wordt in juli geïncasseerd.
 11. Voor een andere betalingsregeling kan altijd contact worden opgenomen met de penningmeester.
 12. Afmelden moet gebeuren vóór 30 juni. Gebeurt dit later, dan betaalt het lid € 25,00 administratiekosten voor de afmelding.

 
Terug naar boven