Huis-en gedragsregels

Regels en afspraken

We moeten samen zorgen dat alles goed verloopt bij BMC en dat begint met regels stellen en afspraken maken. Nakomen van deze regels en afspraken is daarbij absoluut nodig.

Drinken en rust

Regel binnen je team,als je thuis speelt, dat er drinken wordt gehaald in de kantine voor je eigen team maar zeker voor de tegenstander. Dit is een duidelijke afspraak binnen BMC.

Kleedlokalen

Constateer je dat er iets kapot is, meld het meteen even in de bestuurskamer. Draag ook zorg voor het schoonmaken van het kleedlokaal na de wedstrijd. Ieder team, ook je eigen team, komt graag in een schoon kleedlokaal.

Nuttigen alcoholische dranken in sportparken en andere ordemaatregelen

Toch nog even de schijnwerper op enkele regeltjes zetten of zoals de KNVB het noemt op orde-maatregelen.
 1. Er mogen absoluut geen toeschouwers binnen de afrastering komen. Dit is voor behouden voor technische staf, verzorgers e.d. De afrastering moet helemaal dicht kunnen. Zeker gèèn kinderen binnen de afrastering ivm mogelijke ongelukken.
 2. Vuurwerk voor-tijdens en na de wedstrijd ten strengste verboden. Ook rookpotten en lichtfakkels worden gezien als vuurwerk.
 3. Alcoholische dranken mogen alleen in de kantine in een glas. Op een aan de kantine grenzend afgebakend terras mogen dranken alleen in kunststof of kartonnen bekers.
 4. Buiten dit terras mag absoluut geen alcohol geschonken worden. Dus ook niet in kartonnen of kunststof bekers.

Glaswerk mag nooit buiten de kantine komen!

De KNVB gaat streng toezien op het naleven van deze ordemaatregelen, die opgesteld zijn voor de veiligheid van spelers, scheidsrechters en publiek Boetes :
1e overtreding € 100,–
2e overtreding binnen 1 jr € 300,–
3e overtreding binnen 1 jr € 500,– en -1 punt + wedstrijd géén publiek
4e overtreding en mer 1 jr € 500,– en -3 punten + wedstrijd géén publiek

BMC heeft ruimte tekort

Verder hebben we binnen BMC te weinig kleedlokalen. Dit betekent dat er soms overlapping plaats vindt. Daarom vragen we aan jullie: ”geef elkaar de ruimte en help elkaar hiermee.”. Wij zullen proberen om alles zo goed mogelijk te plannen maar zoals jullie zelf ook kunnen constateren is het op zaterdag zeer druk.

Materiaal – Sleutels – Jas – Borg

 
De borg voor één jas is € 15,– en voor een sleutel € 10,– (sleutel nr. 9 materiaalhok).

Regels en afspraken

We moeten samen zorgen dat alles goed verloopt bij BMC en dat begint met regels stellen en afspraken maken. Nakomen van deze regels en afspraken is daarbij absoluut nodig.

Drinken en rust

Regel binnen je team,als je thuis speelt, dat er drinken wordt gehaald in de kantine voor je eigen team maar zeker voor de tegenstander. Dit is een duidelijke afspraak binnen BMC.

Kleedlokalen

Constateer je dat er iets kapot is, meld het meteen even in de bestuurskamer. Draag ook zorg voor het schoonmaken van het kleedlokaal na de wedstrijd. Ieder team, ook je eigen team, komt graag in een schoon kleedlokaal.

Nuttigen alcoholische dranken in sportparken en andere ordemaatregelen

Toch nog even de schijnwerper op enkele regeltjes zetten of zoals de KNVB het noemt op orde-maatregelen.
 1. Er mogen absoluut geen toeschouwers binnen de afrastering komen. Dit is voor behouden voor technische staf, verzorgers e.d. De afrastering moet helemaal dicht kunnen. Zeker gèèn kinderen binnen de afrastering ivm mogelijke ongelukken.
 2. Vuurwerk voor-tijdens en na de wedstrijd ten strengste verboden. Ook rookpotten en lichtfakkels worden gezien als vuurwerk.
 3. Alcoholische dranken mogen alleen in de kantine in een glas. Op een aan de kantine grenzend afgebakend terras mogen dranken alleen in kunststof of kartonnen bekers.
 4. Buiten dit terras mag absoluut geen alcohol geschonken worden. Dus ook niet in kartonnen of kunststof bekers.

Glaswerk mag nooit buiten de kantine komen!

De KNVB gaat streng toezien op het naleven van deze ordemaatregelen, die opgesteld zijn voor de veiligheid van spelers, scheidsrechters en publiek Boetes :
1e overtreding € 100,–
2e overtreding binnen 1 jr € 300,–
3e overtreding binnen 1 jr € 500,– en -1 punt + wedstrijd géén publiek
4e overtreding en mer 1 jr € 500,– en -3 punten + wedstrijd géén publiek

BMC heeft ruimte tekort

Verder hebben we binnen BMC te weinig kleedlokalen. Dit betekent dat er soms overlapping plaats vindt. Daarom vragen we aan jullie: ”geef elkaar de ruimte en help elkaar hiermee.”. Wij zullen proberen om alles zo goed mogelijk te plannen maar zoals jullie zelf ook kunnen constateren is het op zaterdag zeer druk.

Materiaal – Sleutels – Jas – Borg

Heb je nog geen sleutels of niet de juiste sleutels. Je hebt een BMC jas nodig om herkenbaar te zijn als kaderlid van BMC. Regel ook dit met Cees Cooijmans. De borg voor één jas is € 15,– en voor een sleutel € 10,– (sleutel nr. 9 materiaalhok).

Overige huisregels

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
 • Het is verboden buiten het terras of langs en op de velden drank in glazen te gebruiken. Dranken zullen in plastic bekers aangeboden moeten worden.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • [Jeugd] leiders, trainers van [jeugd]elftallen en andere begeleiders van de jeugd en senioren tijdens het uitoefenen van hun functie;
  • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals BMC uurtje mogen maximaal 4 keer per jaar, gedurende 2 uur gehouden worden.
 • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Het bestuur en spelers van BMC rekenen op uw medewerking in deze en hebben er alle vertrouwen in dat alles in goede banen blijft lopen.
Terug naar boven