Klachtenbehandeling

BMC is een “open”vereniging met korte lijnen zowel binnen het bestuur als van bestuur naar leden. Voor spelers, ouders en anderen die een probleem hebben met iets of iemand in de vereniging is de te vervolgen weg eenvoudig: in eerste instantie naar de desbetreffende elftalleider te gaan. Komt men er niet uit, dan kan men zich wenden tot het Jeugdbestuur of het Hoofdbestuur. Uiteindelijk beslist het hoofdbestuur.

In een tweetal gevallen geldt er wel een speciale regeling:

A) Commissie van Beroep bij royement.
De Commissie van Beroep is er al heel lang en heeft tot bevoegdheid om op treden in geval van schorsing of royement. Iemand die geroyeerd is door het Hoofdbestuur kan in beroep gaan bij deze Commissie en de Commissie doet een bindende uitspraak. De Commissie bestaat uit de volgende leden: Naam: Henry Smulders,  Joost van Roosmalen en Bertie Venrooij.

B) Vertrouwenspersoon in geval van sexueel misbruik, intimidatie, machtsmisbruik of pesten.
B.M.C. kent de figuur van de Vertrouwenspersoon. Bij deze persoon kan men terecht bij klachten op het gebied van bovengenoemde onderwerpen. Onderwerpen die emotioneel gevoelig zijn, de privacy in het geding is enz. Met klachten op dit gebied loopt men niet zo snel naar ouders, een elftalleider of welke functionaris dan ook bij BMC, ondanks dat het bestuur zeer waakzaam is als het over bovenstaande zaken gaat. de gedragsregels zoals gepubliceerd op de website. Tot Vertrouwenspersoon is door het Hoofdbestuur dhr.Han Ferree, huisarts te Berlicum en bereikbaar onder het nummer van de Hoedpraktijk.

Wil men eerst liever met iemand spreken binnen de vereniging dan is Nicole Schenk de vertrouwenspersoon binnen de vereniging. Zij is telefonisch bereikbaar onder nummer: 073-5034999.

Het staat een ieder vrij om naar een ander te gaan.

Een ding staat wel vast: meen je dat je slachtoffer bent of dreigt te worden van een van bovenstaande zaken: MELD HET DAN
Terug naar boven