Beleid en cultuur

BMC en haar beleid

Het beleid bij BMC is gebaseerd op 3 pijlers of te wel wat is de doelstelling van de vereniging….Op zich heel simpel: zoveel mogelijk mensen laten voetballen [actief] en zoveel mogelijk mensen laten genieten van de voetbalsport.[ passief]

Dat kan zijn omdat men het leuk vindt en men anderen ontmoet [sociaal belang]. Een ander wil alleen maar voetballen voor ontspanning en/of lichaamsbeweging.[recreatief]. De derde pijler ten slotte probeert zo hoog mogelijk te eindigen in de competitie. Men wil winnaar zijn….
 1. Recreatieve pijler
 2. Prestatie pijler
 3. Sociale pijler

Recreatieve pijler

Het doel van de recreatieve pijler is om:
 • Met plezier de voetbalsport uit te oefenen.
 • D.m.v. sociale contacten mensen betrekken bij de samenleving.
 • Mensen laten bewegen in hun vrije tijd.

Om de recreatieve pijler inhoud te kunnen geven moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan, zodat de doelstelling gerealiseerd kan worden.

Deze randvoorwaarden zijn:
 • Organiseren van wedstrijden inclusief reegelen scheidsrechter.
 • Regelen van vervoer.
 • Ouders informeren over de gang van zaken.
 • Mogelijkheid bieden om te kunnen trainen.
 • De lichamelijke ontwikkeling van de jeugdspeler controleren.
 • Een elftal bij de senioren bestaat uit min. 17 personen.
 • De opleiding voor verenigingsscheidsrechter bevorderen
 • Mogelijkheid bieden om trainerscursus [jeugd] te volgen.

Prestatie pijler

Doelstelling is het opleiden van spelers t.b.v. de selectie
 1. BMC 1 moet streven om actief zijn in de 3e klasse KNVB zonder hierbij spelers aan te trekken die betaald worden.
 2. Uitgangspunt van het seniorenplan is de selectie met haar beperkingen.
 3. Met de planning van de oefenstof moet rekening gehouden worden met deze beperkingen van de selectie.
 4. Om de visie van de trainer te kunnen uitvoeren moet worden vastgelegd, De beperkingen van de selectie,.
 5. BMC 2 moet streven om actief te zijn in de 2e reserve klasse KNVB.
 6. BMC 3 moet streven om in de reserve 2e klasse actief te zijn.
 7. Het streven is erop gericht om de standaardteams bij de jeugd te laten spelen in de 1e klasse c.q. hoofdklasse.
 8. Als men niet 2 maal in de week traint [selectie 1-2] start men niet in de basis. BMC 3 traint minimaal 1x per week.

Sociale pijler

Het doel van de sociale pijler is om de sociale normen en waarden af te bakenen met gedragsregels.
 1. De scheidsrechter moet met respect behandeld worden.
 2. De tegenstander moet met respect behandeld worden
 3. Met het trainingsmateriaal dient men verantwoordelijk om te gaan.
 4. Wanneer men te laat is voor de wedstrijdbespreking is zit men reserve en is men 1 wedstrijd geschorst.
 5. Men vertrekt gezamenlijk naar een wedstrijd.
 6. Bij thuiswedstrijden wordt er na de laatste wedstrijd van de dag de vlagenstokken in de dug-out gelegd en de goalnetten omhoog gedaan.
 7. De reserve spellers zitten tijdens de wedstrijd in de dug-out.
 8. Als men niet 2 maal in de week traint [selectie 1-2] start men niet in de basis. BMC 3 traint minimaal 1x per week
Terug naar boven