• Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 14 november 2022 om 19.30 uur in BMC kantine De Vlam. 

  De notulen van de vorige vergadering in mei kunt u op deze website onder de nieuwsberichten terugvinden.

  Hieronder volgt de agenda: 

  1.   Opening

  2.      Ingekomen stukken en mededelingen (intekenlijst, berichten van verhindering)

  3.      a. Vaststellen verslag vorige Algemene Ledenvergadering 10 mei 2022

           b. Secretarieel jaarverslag seizoen

  4.      Stand van zaken/ onderhanden zaken
           - 
  Vrijwilligerscoördinator
           - Energiekosten
           - Nieuwbouw

  5.      Financieel:
           a.  Jaarcijfers boekjaar 2021-2022
           b. Verslag Kas Controle Commissie boekjaar 2021-2022
           c. Vaststellen contributie, verenigingsjaar 2023-2024

   

  Huidig

  Nieuw

   

   

  Mini's

   €        135,00

   €        135,00

   

   

  Pupillen

   €        135,00

   €        135,00

   

   

  Junioren

   €        160,00

   €        160,00

   

   

  Junioren kader

   €        145,00

   €        145,00

   

   

  Senioren

   €        195,00

   €        195,00

   

   

  Senioren kader

   €        180,00

   €        180,00

   

   

  Dames 30+ / heren 30+

   €        100,00

   €        100,00

   

   

  Steunend lid

   €          40,00

   €          40,00

   

   

  Supporterclub leden tot 65

   €          20,00

   €          20,00

   

   

  Supportersclub leden 65+

   €          12,50

   €          12,50

   

   

  Nieuwe leden supportersclub vanaf 1-7-2021

   €          40,00

   €          40,00

   

   

  Kaderleden niet-spelend

   €          40,00

   €          40,00

   

   

  Ereleden

   €                 -  

   €                 -  

   

   

   

  * Leden die alleen trainen: 50 % van de contributie

  * Incasso (machtiging) 2 maal per jaar

  * Geen machtiging: betaling ineens en € 5,00 verhoging voor adm. kosten

  * Mogelijkheid tot indexering volgens CPI bij inflatie

  * Zijn er op hetzelfde woonadres 3 of meer leden uit één gezin lid van BMC

     dan geldt vanaf het 3e laatst bijgekomen lid een contributie korting van 50 %

   

          d. Vaststellen begroting 2023 – 2024                                                                                             

   6.      Rooster van aftreden bestuursleden
            
  Martijn van Roosmalen                 2024 aftredend
            Mariëlle Snijders                          2023 niet herkiesbaar
            Tom Stams                                  2021 aftredend

            Kandidaat stellen nieuwe penningmeester door bestuur in de persoon van Martijn Dobbelsteen.

            Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden, door een ondertekende verklaring van tenminste 20 stemgerechtigde
            leden onder toevoeging van naam en voorletters en een ondertekende verklaring van de kandidaat zelf.
            Deze dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van de ALV in het bezit te zijn van de secretaris van BMC.

  7.      Benoeming commissieleden
            - 
  Henry Smulders, voorzitter CBC 

  8.      Verkiezing Kas Controle Commissie (Jordens Peters, Mario Verkuijlen, Roy Witlox)

  9.      Herbenoemen Commissie van Beroep ( Stijn vd Burght, Henri Smulders, Bertie Venrooy)

  10.  Rondvraag en sluiting


  Sluiting: