• Alcohol- en drugsbeleid binnen vv BMC

  Uitgangspunten:
  • Roken, drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik gaan niet samen met sport.
  • BMC schenkt alleen alcoholhoudende drank aan leden en bezoekers van 18 jaar of ouder. De barmedewerk(st)er is gerechtigd om een legitimatiebewijs ter controle te vragen.
  • BMC promoot het gebruik van rookwaren en alcoholhoudende drank niet.
  • BMC ontmoedigt alcohol- en drugsgebruik bij met name jeugdspelers.

  Huisregels :
  1. Roken is uiteraard niet toegestaan in de kantine, de kleedkamers en/of andere binnenruimten op de accommodatie van BMC. Roken kan in de rokersruimte die buiten de kantine is gecreëerd. Gooi je peuken weg in de afvalbakken. Houdt het sportpark schoon. In de toekomst gaan we werken aan een rookvrij sportpark!

  2. Alcoholhoudende dranken worden nooit voor 10.00 uur geschonken.

  3. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of ergens anders op het terrein van de vereniging.
  - Bij signalering van meegebrachte drank op de accommodatie wordt de bezitter/gebruiker
  hier op gewezen. Dit is vermeld op de website.
  - Bij herhaling van een signalering van het in bezit hebben van of nuttigen van sterke alcoholhoudende drank door dezelfde persoon ontvangt deze een brief van het bestuur waarin wordt verwezen naar de regelgeving op het bezit/gebruik van zelf meegebrachte sterke drank op onze accommodatie en op het feit dat dit voor het bestuur onacceptabel is. Er wordt de betrokkene een accommodatieverbod opgelegd, indien het een lid van onze vereniging betreft wordt haar/hem gemeld dat er schorsing van deelname aan wedstrijden wordt opgelegd.
  - Het vaststellen van bezit of gebruik van sterke alcoholhoudende drank kan in principe door alle leden (inclusief bestuurs-commissie leden) plaatsvinden.
  - De naam(namen) van de betrokkenen kunnen onder vermelding van dag- en tijdstip van signalering gemeld worden aan secretariaat@vvbmcberlicum.nl, waarna het bestuur de nodige stappen zal ondernemen.

  4. Het is niet toegestaan drugs te gebruiken of bij je te hebben in de kantine, de kleedkamers of ergens anders op het terrein van de vereniging.
  - Bij signalering van drugsgebruik op de accommodatie wordt de bezitter/gebruiker hiervan gewezen op het rook/drugs en alcohol beleid. Dit is vermeld op de website.
  - Bij drugsgebruik door een persoon ontvangt deze een brief waarin wordt verwezen naar de regelgeving op het bezit/gebruik van drugs op onze accommodatie en op het feit dat dit voor het bestuur onacceptabel is. Er wordt de betrokkene een accommodatieverbod opgelegd, indien het een lid van onze vereniging betreft wordt hem vermeld dat bij de e.v. ledenvergadering het lid wordt voorgedragen voor royement en bovendien wordt in de brief vermeld dat de politie over het incident is geïnformeerd.
  - Het vaststellen van drugsgebruik kan in principe door alle leden(inclusief bestuurs-commissieleden) plaatsvinden.
  - De naam(namen) van de betrokkenen kunnen onder vermelding van dag- en tijdstip van signalering gemeld worden aan secretariaat@vvbmcberlicum.nl, waarna het bestuur de nodige stappen zal ondernemen.

  5. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank ergens anders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.

  6. Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan: Jeugdleiders, jeugdtrainers, jeugdscheidsrechters en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie bij jeugdactiviteiten. Leiders, trainers, scheidsrechters en andere begeleiders van de senioren tijdens de uitoefening van hun functie bij wedstrijden en trainingen. En aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

  7. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol deelnemen aan het verkeer. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

  8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barmedewerker uit de kantine verwijderd.

  9. Personen die zichtbaar te veel hebben gedronken of onder invloed zijn van drugs worden niet toegelaten tot de kantine.
  Afhankelijk van overtreding van bovenstaande huisregels kan de vertrouwenspersoon van de vereniging een gesprek met betrokkene aangaan en deze adviseren zich aan te melden voor professionele hulpverlening. Een en ander echter altijd in overleg met het bestuur. Als vertrouwenspersoon hebben wij Dr. Han Ferree bereid gevonden, hij is te bereiken onder telefoonnummer 073-5036350.